2021. július. 31. szombat - Oszkár

+36 1 201 1357

ISO 9001

BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt.
1126 Budapest, Böszörményi út 34/B. I/2.
Bejegyezve: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-10-043489

 
 
Vissza a főoldalra
 
 
 

Tisztelt Hitelezők!

A módosított Cstv. 46. §-a értelmében a hitelezői igények nyilvántartásba vételi feltételeként bevezetésre került a felszámolók részére fizetendő 0,5%-os mértékű – minimum 5.000,-Ft, maximum 40.000,-Ft összegű - költségátalány.

Ezen költségátalány befizetését a BIS Zrt. MagNet Bank Zrt-nél vezetett 16200120-18534630-00000000 számú számlájára kérjük teljesíteni a felszámolás alatt álló cég nevének megjelölésével.

BIS Zrt.

 

A bíróság elrendelte annak közzétételét, hogy a FM Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141., cégjegyzékszám: 01-09-349434, adószám: 27101283-2-41) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárás alá került.

A csődeljárás kezdő időpontja: 2021. március 23.

Tisztelt Hitelezők!

Fennálló követeléseiket a közzétételtől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, valamint a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő – BIS Zrt. – MagNet Bank Zrt-nél vezetett 16200106-11673961-00000000 számú számlára.

A vagyonfelügyelő csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely után az igénybejelentő a követelés 1 %-át, de legalább 5.000 Ft-ot, legfeljebb 100.000 Ft-ot a fentebb megjelölt számlára 30 napon belül befizetett és ezt a vagyonfelügyelő részére igazolja.

Bemutatkozás

A BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt., a felszámolói névjegyzékben nyilvántartott felszámoló társaság.

Társaságunk a Magyarországi Törvényszékek kijelölése alapján folytatja le a felszámolási, végelszámolási, vagyonrendezési és vagyonfelügyelői eljárásokat, minden esetben a Cstv., a Ctv., és az egyéb hatályos jogszabályok előírásainak és a FOE etikai szabályainak szem előtt tartásával.

Munkatársainkat folyamatosan képezzük. Kollégáink szakmai tapasztalata nyújt biztosítékot arra, hogy a ránk bízott eljárásokat szakszerűen folytatjuk le.

Vezetőség

 

Részvényesek:

Almási Judit

A szavazati jog mértéke: minősített többségű befolyást biztosít.

1125 Budapest, Alsó-Svábhegyi út 6.

Kardinál Péter

2016 Leányfalu, Rózsahegyi utca 5.

Utolsó módosítás időpontja: 2021-07-28